top of page

De unieke combinatie van kennis, ervaring en integriteit om uw administratie in alle vertrouwen op te volgen.

Dank voor uw interesse ! We contacteren u spoedig.

This is me, this is OFFICE D'OFFICE

Op zoek naar de administratieve witte raaf die uw werk verlicht?
 

Als zelfstandige, vrije beroeper of KMO houdt u zich het liefst bezig met de kern van uw zaak: ondernemen. De administratieve rompslomp beschouwt u als een noodzakelijk kwaad. Liever bent u dit kwijt, maar het is niet eenvoudig iemand te vinden die dit met kennis van zaken én in alle vertrouwen kan overnemen van u. Herkent u zich daar in? Goed nieuws, OFFICE D’OFFICE – Claudia Vanderstichele – biedt u dé oplossing. Zij biedt u, op een flexibele wijze, de nodige kennis, ervaring én integriteit.

Administratieve opvolging   Contracten 
Sociaal secretariaat   Opvolgingsmanagement

 Contactname klanten   Briefwisseling

Prestatiebeheer    BTW aangifte   Aanspreekpunt boekhouder Exact software  Bouwsoft

Teamleader CRM

I Kennis: een bredere kijk op uw administratie

“Moet ik nu bij de boekhouder, de bank of de BTW administratie aankloppen?” deze vraag is niet alleen zeer herkenbaar maar staat ook voor de complexiteit van het ondernemen anno 2019.  Claudia combineert een bedrijfseconomische opleiding in auditing en accountancy met jarenlange ervaring in grote en kleine bedrijven. Vanuit deze achtergrond heeft ze een brede kijk op uw bedrijf en vindt ze perfect de weg in het administratieve kluwen. OFFICE D’OFFICE biedt u dan ook meer dan louter administratieve diensten:

 • Administratieve opvolging van uw facturatie van A tot Z: opmaak offertes, facturen, betalingen, vergelijkingen met bestelbons, debiteurenbeheer… etc

 

 • Contact met uw boekhouder: aanleveren documenten BTW aangifte, eventuele input aan-en verkoopfacturen bij eenvoudigere boekhouding… etc

 

 • Contact met sociaal secretariaat voor specifieke vragen, maandelijks doorgeven van gewerkte uren, opvolgen vakantiedagen, opmaak contracten… etc

 

 • Contact met de verzekeringsmakelaars bij ongeval of schadedossier, nazicht van bestaande contracten, aanvraag nieuwe offertes

 

 • Briefwisseling en andere correspondentie

 

 • Basis administratieve diensten: agendabeheer en planning, bestellingen... etc.

De voordelen van onze flexibele werkwijze.

U kan op een flexibele wijze beroep doen op OFFICE D’OFFICE:

 

 • U bepaalt zelf hoeveel ondersteuning er nodig is

 • Op basis daarvan wordt een planning gemaakt

 • We hanteren transparante tarieven

 • Minimale opzegperiode

Doe uw voordeel met

Claudia's uitgebreide ervaring

Met OFFICE D’OFFICE haalt u jarenlange ervaring, op diverse vlakken in huis.

 

 • Claudia werkte jarenlang in auditing en revisor functies voor ondermeer DHL, Exxon Mobile en Deloitte. Een stevige, analytische basis!

 • Sinds 2010 werkt Claudia met OFFICE D’OFFICE voor een brede waaier van zelfstandigen, vrije beroepers en KMO’s in zeer diverse sectoren.

 • OFFICE D’OFFICE biedt u uitgebreide ervaring met de pakketten Teamleader, Exact en Bouwsoft.

 

 

Deze gecombineerde ervaring maakt dat u met de OFFICE D’OFFICE
niet snel voor administratieve verrassingen komt te staan.

 

Integriteit: uw basisvoorwaarde, Claudia's handelsmerk.

 

Uw administratie besteedt u niet uit aan de eerste de beste. En terecht, want uiteindelijk biedt ze een unieke inkijk op uw bedrijf en leven. Daarom is integriteit het handelsmerk van OFFICE D’OFFICE: wij gaan met de grootste accuraatheid en discreetheid aan de slag met uw informatie, cijfers en inzichten. Door deze aanpak is OFFICE D’OFFICE voor veel klanten een vertrouwenspersoon geworden, veleer dan een loutere administratieve ondersteuning.

En dat is ook waar OFFICE D’OFFICE dagelijks naar streeft: het opbouwen van lange termijn, vertrouwensrelaties met de klanten.

bottom of page